Na ugri­ja­nu ta­vu sta­vi­te ma­sli­no­vo ulje i do­daj­te luk i pa­pri­ku, ma­lo propržite.

Sas­toj­ci:

 • pa­ko­va­nje njo­ka
 • žuta pa­pri­ka
 • ze­le­na pa­pri­ka
 • crve­na pa­pri­ka
 • mje­ša­vi­na začina
 • 3 pa­ra­daj­za
 • gla­vi­ca lu­ka
 • mrkva
 • 2 čena bi­je­log lu­ka
 • ma­sli­no­vo ulje
 • so, bi­ber

Pri­pre­ma:

Pa­pri­ke, luk i pa­ra­dajz isjec­kaj­te na koc­ki­ce. Na ugri­ja­nu ta­vu sta­vi­te ma­sli­no­vo ulje i do­daj­te luk i pa­pri­ku, ma­lo propržite. Za­tim do­daj­te bi­je­li luk i pa­ra­dajz i začini­te. Povrće ne

mo­ra bi­ti preprženo. U šer­pi pre­ma upu­ta­ma sa pa­ko­va­nja sku­vaj­te njo­ke te ih do­daj­te u povrće. Sve to još je­dnom za­je­dno pro­mi­je­šaj­te na va­tri. Ser­vi­raj­te i pri­ja­tno.

kuvajsam.rs

Komentari

Pratite nas na FB!

Lajkujte Recepte od A do Š!
X Zatvori